Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

30 vjet të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
30 vjet të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës  /  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës red.:  Hivzi Islami  .- Prishtinë  : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës 2005  .-288 f.  :me il. ; 24 cm.
Tir.1000 9951-413-25-0
Fjalë kyçe Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës
Shkencëtarë
Njerëz të shquar dhe kultura
Shqiptarë
Term gjeografik Kosovë
Klasifikimi dhjetor universal 001.32(=18:497.115) "1975/2005"
929(=18:497.115)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 6505
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3