Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Anastas Kullurjoti dhe gazeta "Zëri i Shqipërisë" 1879-1880


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Anastas Kullurjoti dhe gazeta "Zëri i Shqipërisë" 1879-1880  /  Zihni Reso red.:  Helena Kadare  .- Tiranë  : 8 Nëntori 1981  .-308 f.  :me il. ;  16 cm.
Tir.4000
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal 002.7(496.5)(092)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 3076
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3
Numri i inventarit 2994
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3