Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Beautiful America

mozaik shkrimesh


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Beautiful America : mozaik shkrimesh  /  Agron F. Fico  .- Tiranë  : Eneas 2014  .-344 f.  :me il. ;  24 cm.
Kopert. e fundit mbi aut.  pa tir. 978-9928-110-47-3
Fjalë kyçe Kultura
Qytetërimi
Diaspora shqiptare
Njerëz të shquar dhe kultura
Term gjeografik Shqipëri
SHBA
Emër personi Agron F. Fico
Klasifikimi dhjetor universal 008(=18)
94(=18:73)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 7099
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3