Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Agimi i qytetnis: studime dhe artikuj, poezi, këngë popullore


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Agimi i qytetnis: studime dhe artikuj, poezi, këngë popullore  /  Shtjefën K. Gjeçovi ; Ramiz Kelmend ; Fahredin Gunga  .-V. 2  .- Prishtinë  : Rilindja 1985  .-307 f.  :me il. ;  19 cm.
Tir.6000
Fjalë kyçe Qytetërimi
Letërsia shqipe
Poezia
Folklori
Këngë popullore shqiptare
Term gjeografik Shqipëri
Emër personi Fan S. Noli
Klasifikimi dhjetor universal
008(496.5)
821.18 -1
398.8(=18)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 3163
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3