Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Studime: monografi


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Studime: monografi  /  Shtjefën K. Gjeçovi ; Ramiz Kelmend ; Fahredin Gunga  .-V. 4  .- Prishtinë  : Rilindja 1985  .-334 f.  :me il. ;  19 cm.
Tir.6000
Fjalë kyçe Qytetërimi
Etnologjia
Biografia
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal 008(496.5) (092)
39(=18) (092)
929(496.5) [Gjeçovi, Shtjefën]

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 3165
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3