Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Albania

[koleksion i revistës së Faik Konicës, botuar në Bruksel]


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Albania : [koleksion i revistës së Faik Konicës, botuar në Bruksel] përgat.bot.:  Halim Maloku red.:  Halim Maloku  .-Vol. A. 1  .- Durrës  : DDS 2010  .-221 f.  :me il. ; 28 cm.
Volumi përmban koleksionin e revistave të skanuara nga mars 1897-prill 1898.- Me autograf nga Alma Konitza.  pa tir.
Fjalë kyçe Qytetërimi
Shtypi periodik shqiptar
Historia
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal 008(496.5) (05)
050(496.5) "1897/1898"  

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 6841
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3