Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Autobiografia


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Autobiografia  /  Fan S. Noli  /  përkth.:  Abdullah Karjagdiu red.:  Donika Omari  .- Tiranë  : Elena Gjika 1994  .-119 f. ;  18 cm.
Ribotim me disa ndreqje gjuhësore e drejtshkrimore i botimit të 1968-ës të Rilindjes (Prishtinë).  Tir.3000
Fjalë kyçe Qytetërimi
Letërsia shqipe
Autobiografia (në formë letrare)
Term gjeografik Shqipëri
Emër personi Ali Ulqinaku
Klasifikimi dhjetor universal 008(496.5) (092)
929(496.5) [Noli, Fan S.]
821.18 -94

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 3080
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 3