Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

50 vjet përpjekje studime albanologjike

simpozium shkencor


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
50 vjet përpjekje studime albanologjike : simpozium shkencor  /  Instituti Albanologjik i Prishtinës  .- Prishtinë  : Instituti Albanologjik i Prishtinës 2003  .-9 f. ;  21 cm.
Kumtesa.  pa tir.
Fjalë kyçe Diskutime
Gjuhë-Letërsi
Histori
Folklor
Etnologji
Term gjeografik Kosovë
Klasifikimi dhjetor universal 008(496.51)(063)
929:008(496.51)(063)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 6317
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 4