Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Bibliografi e artikujve të periodikut shqip 1918: retrospektiv


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Bibliografi e artikujve të periodikut shqip 1918: retrospektiv  /  Biblioteka Kombëtare red.:  Muin Çami  .- Tiranë  : Biblioteka Kombëtare 1986  .-209 f. ; 27 cm.
Për përdorim të brendshëm.  pa tir.
Fjalë kyçe Shtypi periodik shqiptar
Bibliografia
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal
014.3(496.5) "1918"
014.3(=18:497.115) "1918"
015(496.5) "1918"

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 10416
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 4