Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Albanica I

bibliografi e shekujve XV-XVIII


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Albanica I : bibliografi e shekujve XV-XVIII  /  Shpëtim Mema ; Lindita Bubsi Biblioteka Kombëtare  .- Tiranë  : Biblioteka Kombëtare 1989  .-347 f. ;  20 cm.
pa tir.
Fjalë kyçe Historia
Bibliografia
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal 016 :94(496.5) .088

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 10807
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 5