Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Bibliografi e akteve ligjore


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Bibliografi e akteve ligjore  /  Zana Bufi red.:  Vjollca Hysenbegasi  .-Vol.1  .- Tiranë  : Mësonjëtorja e Parë 2000  .-593 f. ;  25 cm.
Tir.500 99927-676-0-X
Fjalë kyçe E drejta
Ligje
Bibliografia
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal
016 :34(496.5) "1939/1944" (094)
34(496.5) "1939/1944" (094) (01)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 5635
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 5