Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Bektashizmi në Shqipëri: bibliografi


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Bektashizmi në Shqipëri: bibliografi  /  Maksim Gjinaj ; Petrit Bezhani ; Nuri Çuni red.:  Xhevahir Spahiu  .- Tiranë  : Albpaper 2004  .-624 f. ;  20 cm.
pa tir. 99943-601-0-8
Fjalë kyçe Feja islame
Bektashizmi
Historia
Bibliografia
Term gjeografik Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal 016 :28 -79 -9(496.5)
28 -79 -9(496.5) (01)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 6189
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 5
Numri i inventarit 6190
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 5