Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Aftësimi në informacion përmes teknologjive të reja dhe komunikimit: aktet e konferencës së shkencës së bibliotekave dhe informacionit Shqipëri-Kosovë (edicioni IX): Tiranë, 4-5 dhjetor 2014


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Aftësimi në informacion përmes teknologjive të reja dhe komunikimit: aktet e konferencës së shkencës së bibliotekave dhe informacionit Shqipëri-Kosovë (edicioni IX): Tiranë, 4-5 dhjetor 2014  /  Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë; Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogani"  /  përkth.:  Alban Drita  .- Tiranë  : Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë 2015  .-194 f.  :me il. ; 22 cm.
Bibliogr. në fund të kumtesave. - Fl. e tit. dhe abstraktet në angl.  pa tir. 978-9928-4202-1-3
Fjalë kyçe Bibliotekonomia
Teknologjia e informacionit
Informacioni bibliotekar
Konferenca
Term gjeografik Shqipëri
Kosovë
Klasifikimi dhjetor universal
025.5 :004 (062)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 11029
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 5