Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Akademia: përmbyllja e aktivitetit, revista "Dituria" nr. 7, 8: vlerësime, korespondenca me shok kolegë, miq


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Akademia: përmbyllja e aktivitetit, revista "Dituria" nr. 7, 8: vlerësime, korespondenca me shok kolegë, miq  /  Agron F. Fico  .-V.13  .- New York 2008  .-89 f. ;  28 cm.
Arkivi personal i Agron. F. Ficos.  pa tir.
Fjalë kyçe Arkivi Personal
E-mail
Term gjeografik Shqipëri
Emër personi Agron F. Fico
Klasifikimi dhjetor universal 08(496.5)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 9227
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 6