Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Beratinus

antropologji kulturore: monografi


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Beratinus : antropologji kulturore: monografi  /  Shaban Sinani red.:  Xhevahir Spahiu  .- Tiranë  : Argeta-LMG 2004  .-450 f.  :me il. ;  21 cm.
Bibliogr. ne libër. - Ka fjalor. - Ka tregues.  pa tir. 99943-30-08-X
Fjalë kyçe Dorëshkrime greqisht
Dorëshkrime mesjetare
Kritika, interpretimi
Katalogë
Qytetërimi
Historia
Arkivi Qëndror i Shtetit
Dokumente
Restaurimi
Albume
Term gjeografik Berat
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor universal 091.14(496.5) =14 '02
930.253(496.5) :091.14
017(496.5) :091.14
008(496.5) (091)

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 6049
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 6
Numri i inventarit 6050
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 6
Numri i inventarit 6051
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja I/1 s. 6