Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Fjalor serbokroatisht - shqip


Shtoni në shportë

Përshkrimi ISBD
Fjalor serbokroatisht - shqip  /  Instituti i Studimeve  .- Tirana 1947  .-407 f. ; 17 cm.
Titulli edhe serbokroatisht.  pa tir.
Fjalë kyçe Gjuha serbokrate
Gjuha shqipe
Fjalorë
Klasifikimi dhjetor universal 81'374.8-022.215=163.4

Të dhëna për ekzemplarin

Numri i inventarit 11801
I disponueshëm Po
Lloji i huazimit Po
Vendruajtja C/1 s.6