Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Fahredin Gunga
6

 • Prapavendosja e nyjës në gjuhët ballkanike

  2009
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • V. 3: Polemikë: Shqipërime: nga letërkëmbimi: Album

  1985
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • V. 6: Dashuria e Talantit me Fitneten: roman

  1984
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Vepra 1

  1985
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!