Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Libra fetarë shqip
208

 • 1000 tema, 1000 ajete

  2007
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri

  2003
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
aktet e simpoziumit ndërkombëtar Tiranë, 16-18 nëntor 2000
 • 70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare: simpozium

  1993
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare: simpozium

  1993
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • A ka dyshim në qënien e zotit?

  2007
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Abaz Aliu, Paqja qoftë mbi të!

  2006
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Adhërimi i fëmijvet

  1944
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ajka e kuptimeve të Kur'ani Kerijmit

  2005
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ajka e kuptimeve të Kur-anit Qerim

  1929
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anja e shekullit të njizetët Marija Goretti 1980-1902

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Apostullimi i uratës

  1930
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arkidieçezi i Durrësit shugurue Zemrës së Zojës

  1943
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Baba Rexhebi, ky shenjt

  2001
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Biblja Shejte: Testamendi i Ri

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
testamendi i ri i përkthyem shqip prej vulgatës e prej origjinalit grekisht
 • Bilbil i historisë ose histori e shenjtë

  1948
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bilbili i Hazreti Kuranit: 1. Kur-ani qysh mund të mësojmë?: 2. Kyç i gjuhës arebisht qysh mund të hapet?: 3. Harfet arebisht ku mburojnë? Terxhidi në gjuhën shqip si xhvillohet?

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bilbili i Prillit. Abetare për bijat mbesimtare

  1933
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bilbili shpirtnor ose misjonurët mysliman

  1936
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Biri i Shtëpisë së Davidit: Jezusi i Nazaretit

  1991
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Biseda mbi fenë dhe dijen

  1970
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Blinishti

  1931
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Çilci i gazmendit ose Fuqija e Uratës

  1930
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Detyrët e prindve ndaj fmit

  1931
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dhiata e Re e Zotit edhe Shpëtimtarit t'ënë Jisu Krisht: kthyerë prej elinishtesë shqip ndë të folë toskënish: [ungjilli sipas Mateut]

  1910
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dhiata e re

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dhiata e re

  1992
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!