Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Shkencat shoqërore. Demografia. Sociologjia. Statistika
26

 • Atlasi i Shqipërisë: Atlasi gjeografik i popullsisë së Shqipërisë = Atlas of Albania: Demographic atlas of Albania = Atlas von Albanien: Bevölkerungsgeographischer Atlas von Albanien

  2003
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bashkëpunimi shkollë-familje

  2013
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Censusi federal i vitit 1940 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

  2018
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Diaspora e rilindur

  2006
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Emigrantët shqiptarë në portin e New-Yorkut 1868-1945

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Emigrantët shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Censusi i vitit 1930

  2017
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fëmijët shqiptarë të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 1900-1945

  2019
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • J. V. Stalin mbi çështjet e zhdukjes së kontrastit midis qytetit dhe fshatit, midis punës mendore dhe punës fizike si dhe mbi çështjet e likuidimit të ndryshimit esencial midis tyre

  1953
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Kontributi i emigrantëve shqiptarë në SH.B.A. në Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Lente të ndërveprimit simbolik

  2008
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ligjë mbi ri-krijimin e rregjistrave themeltarë të popullsisë

  1946
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Nëpër degëzime të kulturës shqiptare

  2014
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Përmbledhje instrukcionesh për nënpunsit e rregjistrimit

  1929
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Përmbledhje instrukcionesh për nënpunsit e rregjistrimit

  1930
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Përmeti:Popullsia dhe shëndetësia (1912-1944)

  2019
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Popullsia e Shqipërisë në 2001

  2002
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Rregjistrimi i popullsisë të tokave lirueme me përjashtim të prefekturës Dibër e nënprefekturës Carizvorë

  1943
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Shtetet e Bashkuara të Amerikës: emigracioni botëror 1820-1989: emigracioni shqiptar 1884-1945

  2014
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Studime demografike

  2008
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Studime sociologjike dhe politologjike = Studies in Sociology and Political Sciences

  2008
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Udhëzime mbi detyrat e komisioneve dhe inspektorëve të regjistrimit të përgjithshme të popullsisë

  1960
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Udhëzime për zyrat dhe nënpunsat e regjistrimit

  1945
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Vepra

  2002
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Vepra

  2002
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Vullnetarizmi ind shumëfunksional i shoqërisë

  2004
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!