Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Matematika dhe shkencat e natyrës në gjuhën shqipe
20

 • Albert Ajnshtajn

  1989
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipëris

  1936
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dituritë për mësonjëtore të para

  1888
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Evolucioni organik

  1990
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fille të historis e natures

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
trupi i njeriut, zoologji, botanikë, gjeologji e bujqsi: për rendet e nalta të shkollavet fillore
 • Fisika

  1899
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore: shqip-rusisht-frëngjisht

  1963
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fluturat e Shqipërisë: Macrolepidoptera: (Rhopalocera, Bombyces & Sphinges, Noctuidae, Geometridae)

  2005
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Gjurmime antropologjike për shqiptarët

  1985
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Kontratë mbi punimet topografike-kadastriale qi do të bâhen në token e Republikës Shqypëtare

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Libri i parë i njehësimit për shkollat fillore

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ligjë e Gurorevet (Karrjerë)

  1932
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Mësime mbi shkenca fizike e naturore me zbatime në shëndetsi, në bujqësi e n'industri

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Njohuri për njerinë

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Raca shqiptare

  1944
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Rraporta të përjavëshme mbi studjimin e gjëndjes geologjike të Shqypnis së mesme e jugore

  1922
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Statistikë dhe probabilitet

  1990
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Vlerësimi i rrezikut ndaj fatkeqësive natyrore ose jo të mundshme në shkallë vendi dhe qarku në Shqipëri

  2005
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!