Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Gramatika, mësimdhënia, fjalorët në gjuhën gjermane
6

 • Alphabet und Ausprache

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Das Grosse Deutsch-Russische Wörterbuch. Erster band A-K

  1969
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Das Grosse Deutsch-Russische Wörterbuch. Zweiter band L-Z

  1969
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Deutsch-Türkisches wörterbuch

  1314 (1894)
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Grammatik der Deutschen Gegenwarts-Sprache

  1971
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Wir lernen Deutsch

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!