Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Letërsi në gjuhën italiane
4

 • I ragazzi della via Pal

  1936
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Il Natale di Petrouchka

  1939
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Lezioni di letteratura comparata

  1921-1922
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Primavera '900 (Colloqui coi giovani d'oggi)

  1942
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!