Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Feja. Teologjia në gjuhë të huaj
101

 • Ai epistolai Paulou tou Apostolou

  1902
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Akolouthia tou anagnostou hetoi sylleitourgikon

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Akolouthia tou hosiou kai theoforou patros hemon Dionysiou tou en Olympo orei tes Thettalias eklampsantos, tou neou asketou

  1816
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anastasimatarion

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arche tou mousikou bibliou melopoiethentos para tou Meletiou Sisaniou

  1864
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Biografia Polykarpou tou Dardaiou Metropolitou Larises: syntomos perigrafe tes Dardas meta eikonon

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ecumenio et Aretha expositiones antiquas in Acta Apostolorum, in septem Epistolas quas catholicae dicuntur

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ekklesiastikon Dikaion tes Anatolikes Orthodoksou Ekklesias

  1898
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • [Enciklopedi teologjike]

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • [Enciklopedi teologjike]

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • [Enciklopedi teologjike]

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Epitome eite sylloge ton Theion tes pisteos dogmaton

  1806
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Epitomos orthodoksos christianike leitourgike

  1904
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Euchologion to Mega

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Euchologion to Mega

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Euchologion

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Filosofikai meletai, peri christianismou

  1865
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • He Hagia kai Megale Ebdomas

  [1935]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • He Kaine diatheke meta hypomnematon archaion ekdidomene hypo Theokletou Farmakidou: Euthymiou tou Zigabenou Hermeneia eis ta tessara euaggeleia

  1842
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • He Kaine Diatheke tou Kyriou kai Soteros hemon Iesou Christou dhiglottos, toutesti hellenike kai albanikai= Dhjata e Re e Zotit sonë që na shpëtoi Iesu Krishtoit mbë dhi gjuhë, do me thënë gërqishte edhe shqipëtarçe

  1858
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • He Kaine Diatheke tou Kyriou kai Soteros hemon Iesou Christou diglvtos, toutesti Graikike kai Albanetike= Dhjata e Re e Zotit sonë që na Shpëtoi, Jesu Krishtoit, mbë di gjuhë, do me thënë greqishte edhe shqipëtarçe

  1827
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • He kaine he Diatheke meta hypomnematon archaion ekdidomene hypo Theokletou Farmakidou: tomos hektos periechon ten pros Ebraious epistolen kai tas hepta katholikas

  1844
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • He Theia Leitourgia periechousa ton hesperinon, ton orthron, ten proskomiden

  1924
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Hermeneia eis tas hepta katholikas epistolas ton hagion kai paneufemon apostolon Iakobou, Petrou, Ioannou kai Iouda

  1806
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Hermeneia eis tous hekato pentekonta Psalmous tou Profetanaktos kai Theopatoros David: syngrafeisa men palai Hellenisti para tou hosiotatou en monachois kai hypertimou ton filosofon kyriou Euthymiou tou Zygadenou

  1819
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Hermeneia eis tous hekato pentekonta Psalmous tou Profetanaktos kai Theopatoros David. Syngrafeisa men palai Hellenisti para tou hosiotatou en monachois kai hypertimou ton filosofon kyriou Euthymiou tou Zygadenou

  1821
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!