Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Etnologjia. Etnografia. Jeta shoqërore. Doket dhe zakonet. Mënyrat e jetesës. Folklori
59

 • 100 këngë, himne dhe marshe patriotike shqiptare

  2012
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Çështje të gjuhës së epikës legjendare heroike

  1983
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Epika heroike dhe vendi i saj në folklorin shqiptar

  1983
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Estetika e groteskut

  2001
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalë të urta perse

  2011
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Folklorë

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
përmbledhje vrojtimesh përmbi zakonet edhe giuhën popullore të botueme në rivistën "Leka" ndër 11 vjetët e para: zakone e doke
 • Folklorë

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
përmbledhje vrojtimesh përmbi zakonet edhe giuhën popullore të botueme në rivistën "Leka" ndër 11 vjetët e para: goja e popullit t'onë (proverba): mbledhë nga Kolë Kamsi
 • Folklori shqiptar

  1976
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Folklori shqiptar

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Gjurmë e gjurmime

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!