Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Fjalorë në gjuhë të ndryshme
130

 • Avarsko-Ruskij Slovar

  1967
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bolshoj Rusko-Polskij Slovar = Wielki Slownik Rusyjsko-Polski

  1970
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bolshoj Rusko-Polskij Slovar = Wielki Slownik Rusyjsko-Polski

  1970
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Deutsch-Russisches Wörterbuch

  1984
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dictionary of archival terminology

  1984
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
english and french whith equivalents in deutch, german, italian, russian and spanish
 • Dictionnaire: Allemand-Français et français-allemand

  1885
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dictionnaire turc-français ... par Ch. Samy-Bey Fraschery

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dictionnaire turc-français

  1905
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dictionnaire turc-français

  2001
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionarietto latino-italiano

  1935
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario della lingua Italiano-Latino

  1942
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario delle lingua Italiana e Croata

  1943
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane

  1929
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi
 • Dizionario di esotismi

  1939
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario fondamentale della lingua Italiana

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario fraseologico degli Albanesi d'Italia e di Grecia

  1989
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
testo orIginale nella parlata albanese: traduzione in lingua italiana, inglese e francese
 • Dizionario greco-moderno-italiano

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario italiano-greco-moderno

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario Italiano-Greco

  1911
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario Italiano-latino

  1932
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario Italiano-Spagnolo

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario moderno Italiano-Spagnuolo

  1942
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario moderno spagnuolo-italiano, italiano-spagnuolo

  1927
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dizionario portoghese-italiano, italiano-portoghese

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Eliniko Alvaniko Leksiko = Fjalor Greqisht-Shqip

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Eliniko-Galikon Leksikon

  1908
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!