Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Fjalorë në gjuhë të ndryshme si dhe metoda gjuhësore
38

 • Abetari arebisht

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Actes du IIe congrès international des études du sud-est européen: Athènes, 7-13 mai 1970 

  1978
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Actes du IIe congrès international des études du sud-est européen: Athènes, 7-13 mai 1970 

  1978
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anagnostikon tes arkeas elenikes gloses

  1931
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Antichità della nazione albanese e sua affinità con gli elleni e i latini

  1864
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Antigrafeis kai filologoi

  2001
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Auch ein Weg zum Notensingen: ein methodisches Hilfsbuch für den Unterricht im BefangAuch ein Weg

  1930
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bulgarski ezik

  1989
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Cours de la langue et de la civilisation française

  1967
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Drevnetjurksij Slovar

  1969
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Elenikos filologjikos syllogos

  1884
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • En chemin

  1938
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
grammatica francese per il corso inferiore dell'instituto tecnico, per l'instituto magistrale e per il ginnasio
 • En chemin

  1938
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
grammatica francese per il corso inferiore dell'instituto tecnico, per l'instituto magistrale e per il ginnasio
 • English 900: book one

  1971
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Essential english 1

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor i termave të tregtisë së jashtme

  1976
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor i terminologjisë së botanikës: (shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht)

  2006
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor shqip-frëngjisht: rreth 25000 fjalë

  1977
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor shqip-gjermanisht = Albanisch-Deutsches Wörterbuch

  1996
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor shqip-italisht: 27.000 fjalë

  1996
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Flasim arabisht

  1998
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Follow me

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Follow me

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Franzosisch

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Grammatica della lingua Greca

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • I pelasgi e la loro lingua (ceni storici e filologici)

  1936
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!