Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Metoda gjuhësore në gjuhë të ndryshme
21

 • Albanesische Grammatik

  1888
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alma Roma

  1939
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alvanike Melete

  1933
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dea Roma

  1928
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
libro di regole e di esercizi latini sulla grammatica e sul vocabolario
 • Gramatika latine

  1922
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Gramatiki tis Alvanikis glosis

  1882
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Guide complet de conversation

  1899
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
des langues (turque, armenienne, grecque, allemande, italienne, anglaise, russe, française)
 • I Pelasgi e la loro lingua

  [1936]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Let's learn Albanian

  2005
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
a comprehesive Albanian language course: a modern reference grammar for students: with answers to selected exercises
 • Locutions russe en images

  1981
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Noctes Pelasgicae vel symbolae ad cognoscendas dialectos graeciae pelasgicas

  1855
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Nouvelle methode

  1890
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Otcherk gamatiki drevnetjurksogo jazyka

  1970
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Sintaksi i gjuhës latine

  1940
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Sovremenaja ruskaja leksikografija 1981

  1983
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Struktura i istorija Tjurkskix jazikov

  1971
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Tjurkologicheskij sbornik

  1970
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Tourkike ellenografia

  1980
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Uçevnik persidskogo jazika

  1966
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ushtrime për gjuhë latine

  1930
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Yurt Bilgisi

  1929
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!