Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Letërsi në gjuhë të ndryshme
102

 • Aeneis

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Albanian literature

  2004
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
a literary magazine of writers and artists league of Albania
 • Aminta

  1925
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anafora sten Albanike Logotehnia 1500-1986

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
Ereuna-melete. Kritikes kai biografikes semeioseis me shetikes anthologikes enemeroseis
 • Anthologica Latina

  1928
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Berdan Dushe

  2002
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Carducci pagine di storia litteraria

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Carmi scelti

  1935
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Carteggio Loria-Graziani (1888-1943)

  1990
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
a cura di Antonio Allocati. Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti; 11
 • Collana di testi filosofici e pedagogici

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
il libro V del ''de rerum natura'' passi scelti d'altri libri antologia epicurea
 • Contes arabes

  1921
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Contro Agorato

  1925
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Contro Eratostene

  1934
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Da Roma al mondo

  1933
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
letture di scrittori italiani e stranieri per le scuole medie
 • Das Augenspiel: Lebensgeschichte 1931-1937

  1985
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • De oratore

  1934
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Der Mabh Pab

  1943
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Der untergang der "Henriette Rhyn''

  1943
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Der veg durh di shteinerne Vand

  1933
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Die Moorsoldaten

  1950
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Die rougon-marquart

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Dnevnik

  1998
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Eneide

  1939
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Etica drammatica ossia la scienza dei costumi ad uso de'giovanetti

  1861
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Faik Konitza

  2000
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Faust

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!