Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Çështje të përgjithshme. Shkenca dhe dituria. Organizimi. Informacioni. Dokumentacioni. Shkrimi. Bibliografia. Bibliotekonomia. Institucionet. Dokumentet dhe botimet në përgjithësi në gjuhë të huaj
303

  • Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens

    1911
  • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!