Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
3

  • Artistët akademikë [album]

    2002
  • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
ekspozitë e artistëve figurativë anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës: Galeria e Arteve, Kosovë: nëntor 2002 = Exhibition of works of memebers of the Kosova Academy of Sciences and Arts: the Kosova Art Gallery: november 2002
  • Konferenca shkencore e 100 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit: Prishtinë, 6-7 qershor 1978

    1981
  • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!