Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Banka e Shqipërisë
70

 • Banka Shqiptare

  2010
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2011
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2014
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2015
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2015
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2015
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2015
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Banka Shqiptare

  2015
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bankingu Qendror

  2017
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë
 • Bankingu Qendror

  2018
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë
 • Bankingu Qendror

  2019
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë
 • Buletin of the bank of Albania

  2016
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini ekonomik

  2004
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini i bilancit të pagesave

  2009
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini i bilancit të pagesave

  2016
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini i bilancit të pagesave

  2016
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini zyrtar

  2019
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini zyrtar

  2019
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini zyrtar

  2020
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletini zyrtar

  2020
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!