Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Tiranë
3,906

 • 10 Korriku

  1975
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ politik, ushtarak, letrar i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore
 • 10 Korriku

  1977
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ politik, ushtarak, letrar i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore
 • 10 Korriku

  1979
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ politik, ushtarak, letrar i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore
 • 10 Korriku

  1980
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ politik, ushtarak, letrar i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore
 • 10 Korriku

  1981
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ politik, ushtarak, letrar i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore
 • 100 këngë, himne dhe marshe patriotike shqiptare

  2012
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 100 vjet Pavarësi

  2012
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 100-vjetori i Kongresit të Manastirit: (konferencë shkencore)

  2009
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 100 Vjetori i lindjes së J. V. Stalinit

  1979
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 100 years of Independence: speeches of the international scientific conference Tirana, 26-27 November 2012

  2014
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 100 years of Independence: speeches of the international scientific conference Tirana, 26-27 November 2012

  2014
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 1000 tema, 1000 ajete

  2007
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 15 vjet në zemër të reformave

  2009
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 1912: Berati shpall Pavarësinë e Shqipërisë

  2012
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 20 vjet Shqipëri e re socialiste

  1964
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri

  2003
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
aktet e simpoziumit ndërkombëtar Tiranë, 16-18 nëntor 2000
 • 60 vjet punë mësimore-shkencore dhe publike (Shqipëri, Kinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës)

  2017
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare: simpozium

  1993
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare: simpozium

  1993
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • 70-vjetori i çlirimit - ngjarje e rëndësishme kombëtare: konferencë shkencore ndërkombëtare

  2015
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!