Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Pa vd.
167

 • Ai epistolai Paulou tou Apostolou

  1902
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Akte të Konferencës së IV Ndërkombëtare të Tryezës së Rrumbullaktë të Arkivave

  1959
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
histori e letërsisë, gjeografisë, ekonomi aktuale 20-22 Maj 1958 në Wiesbaden dhe Frankfurt: raport i përgjithshëm
 • Akte të Konferencës së V Ndërkombëtare të Tryezës së Rrumbullaktë të Arkivave

  1961
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Akte të Konferencës së VI Ndërkombëtare të Tryezës së Rrumbullaktë të Arkivave

  1963
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Akte të Konferencës së VII Ndërkombëtare të Tryezës së Rrumbullaktë të Arkivave

  1963
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alphabet und Ausprache

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Amerika: botim i veçantë për Ballkanin

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anastasimatarion

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Antologji tekstesh të autorëve klasikë dhe mesjetarë

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Antonoi Varverni

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Atatürk

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bazat e edukimit shëndetësor dhe promocionit të shëndetit

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Biblja Shejte: Testamendi i Ri

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
testamendi i ri i përkthyem shqip prej vulgatës e prej origjinalit grekisht
 • Bios Petrou tou Megalou

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Breviarum Romanum

  1635
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletin' I Armës

  1938
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Buletin mbi treguesit kryesorë të veprimtarisë së arbitrazhit shtetëror për 6-mujorin e II-të dhe vitin 1979

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Çamërija e lirë

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Carducci pagine di storia litteraria

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Censusi federal i vitit 1940 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

  2018
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Chrestomatheia

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Commentarii de Bello Gallico

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Crempel = lerikon

  1908
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Das Augenspiel: Lebensgeschichte 1931-1937

  1985
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!