Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

İstanbul
206

 • 1655-1656 Türkiye

  1978
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Abdülhak Hamit, hayatı, sanatı, eseri

  1970
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Şahidi

  1275 [1858]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ahkâm-ı kavanin ve nizamatın tefsirini ve ba'zı usul ve tenbihâtı mutazammın 1314 senesi muharremi ibtidasından 316 senesi zilhiccesi nihayetine kadar üç sene zarfında defter-i hakâni nezaret-i celilesinden tastir olunan muharrerat-ı umumiyyedir

  1316 [1899
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alayın kraliçesi

  1295 [1879]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alifba

  1316 [1899]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Almanca'dan türkçe'ye cep lugatı

  1318 [1902]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ameliyyat-i cerahiyye

  1289 [1873]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Amme

  1330 [1912]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anadolu Selçuklu mimarisinde yazısının dekoratif eleman olarak kullanılışı

  1977
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ankara 1922

  1985
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
İki komitern gözlemcisinin Kurtuluş Savaşı değerlendirmeleri
 • Arazi kanunname-i hümayunu şehri

  1330 [1914]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arnavutluk hakkında mutâlaa-i muhtasara: arnaud hükümeti nasıl olmalıdır

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Atatürk için diyorlar ki

  1965
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Atvel şerhu't-telhis

  1284 [1867]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bir osmanlı valisisnin yıllık gelir-gideri Diyarbekir,1670-71

  1981
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bir İzdivacın romanı

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Böğürtlen

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bulgaristan ordusu, ahvâl ve tensikât-ı askeriyesi

  1325 [1909]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Burhan gelenbevi

  1272 [1856]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Büyük harb

  1924
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Büyük tarih-i umumi

  1328 [1912]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Cenap Şehabettin, hayatı, sanatı, eseri

  1964
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ceride-i adliye

  1329 [1911]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!