Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

1982
168

 • 21 ème CITRA-Kuala Lumpur 29: novembre-4 décembre 1982

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Akte të reja lirimi skllevërish nga Butrinti

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
autoreferat i mbrojtjes së disertacionit për kërkimin e gradës "Kandidat i shkencave historike"
 • Als ich 19 war

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archival legislation = Législation archivistique 1970-1980

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archives & Manuscripts: Reprography

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arhivski fondovi i zbirki vo arhivite i arhivskite odelenia vo SFRJ: SR Makedonija = Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arhivski fondovi i zbirki vo arhivite i arhivskite odelenia vo SFRJ: SR Makedonija = Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arnavutluğun Bağımsızlığı ve Avlonyalı İsmail Kemal

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Aspekte themelore të Lëvizjes Kombëtare e Demokratike Shqiptare në vitet 1913-1920: konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë, 19 Nëntor 1982: referat

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Atatürk ile ilgili arşiv belgeleri: (1911-1921 tarihleri arasına ait 106 belge)

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Atatürk ile ilgili arşiv belgeleri: (1911-1921 tarihleri arasına ait 106 belge)

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bajram Curri

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bashkimi

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bashkimi

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bashkimi

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bashkimi

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bashkimi

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bibliografi e zgjeruar e veprave të Sami Frashërit

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Çështja kombëtare në faqe të shtypit të Rilindjes

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Conductors on record

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Conseil international des archives

  1982
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!