Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

1987
175

 • A chronology of Unesco, 1945-1987: facts and events in Unesco's history with references to documentary sources in the Unesco Archives and supplementary information in the annexes 1-21

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Acquisition of archival materials in developing countries

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Anafora sten Albanike Logotehnia 1500-1986

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
Ereuna-melete. Kritikes kai biografikes semeioseis me shetikes anthologikes enemeroseis
 • Annual report of the Kokuritsu Kōbunshokan

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archives

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archives

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archivio Salviati: documenti sui beni immobiliari dei Salviati: palazzi, ville, feudi: piante del territorio

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arhivist 1-2

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arkivist

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ataturku dhe shqiptarët

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
marrëdhëniet shqiptaro-turke dhe jehona e revolucionit qemalist në Shqipëri në vitet 20-30 të shekullit tonë
 • Balkanski godishnik 1985

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bashkimi

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bashkimi

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Bashkimi

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
organ qëndror i Frontit Demokratik të Shqipërisë: e përditshme
 • Belleten

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bibliografia Kombëtare e librit që botohet në RPS të Shqipërisë

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Burzhoaznite vlasti i edin pobornik ot Smoliansko: Ili dokumentalen ocherk za opŭlchenetsa Ivan Georgiev-komitata

  1987
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!