Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

1994
106

 • 15. ve 16. Yüzyıllar boyunca arnavut bölgelerinde toprak mülkün yayılması

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • A short history of the Turkish Archives and the activities of the General Directorate of the State Archives

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • A short history of Turkish-Islamic states: exluding the Ottoman State

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • All'ombra dell'aquila imperiale: Convegno: Papers and programme

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • All'ombra dell'aquila imperiale: Convegno: Papers and programme

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archivaria

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archivaria

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archives and Manuscripts

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archives and Manuscripts

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Archives et bibliothèques de Belgique: ABB = Archief- en bibliotheekwezen in België

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arhivski Vjesnik

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Arhivski zapisi časopis za arhivsku teoriju i praksu

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • ASA Bulletin

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • ASA Bulletin

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Ataturku dhe shqiptarët

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
marrëdhëniet shqiptaro-turke dhe jehona e revolucionit qemalist në Shqipëri në vitet 20-30 të shekullit tonë
 • Atlanti

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Boletín de información (Centro de Información Documental)

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Boletín de información (Centro de Información Documental)

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Boletín de información (Centro de Información Documental)

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • "Checklist" de la collection de manuscrits grecs conservée au Centre du recherches slavo-byzantines "Ivan Dujčev" auprès de l'Université "St. Clement d'Ohrid" de Sofia

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Consiglio superiore della pubblica istruzione 1847-1928

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Deltio tou Istorikou kai Palaiografikou Archeiou

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Der Archivar

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Der Archivar

  1994
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!